cách cài đặt iTunes

tại sao tôi đã download iTunes xuống máy tính. Nhưng khi cài đặt thì máy báo là :\" You do not have sufficient privileges to complete this installation for all users of the machine. Log on as an administrator and then retry this installation \". Vậy tôi phải làm sao để cài đặt được iTunes? Xin Cám Ơn!

Lúc: 13-08-2008, 10:20 pm / mục: Phần mềm
sweetiecandy
1 hỏi - 0 trả lời
Theo dõi các trả lời của câu hỏi này ? Theo dõi

1 trả lời

Hi,
Lỗi trên có nghĩa là \"Bạn không đủ quyền để cài đặt iTunes cho tất cả người dùng của máy tính này. Bạn phải đăng nhập là người quản trị để có thể làm được\". Như vậy bạn đang đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản (user account) là khách (guest) hoặc tài khoản khác với người quản trị. Nếu đó là máy tính của người khác thì bạn cần bảo người kia cài đặt cho bạn.

Lúc: 14-08-2008, 10:48 am

hỏi - trả lời

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
Bạn cần đăng nhập để trả lời


Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi cách cài đặt iTunes, vui lòng giúp thành viên sweetiecandy.

Câu hỏi liên quan


Thiết kế website uy tín

tên miền miễn phí, Thiết kế website bán hàng, Giá website bán hàng, Template website bán hàng