cách sử dụng webcam trong laptop

Trong những máy laptop có webcam thì bật webcam như thế nào vậy. Mỗi máy lại có cách khác nhau. IBM thì như thế nào, các huynh chỉ dùm.

Lúc: 08-04-2011, 9:58 am / mục: Laptop
alateam
34 hỏi - 0 trả lời
Theo dõi các trả lời của câu hỏi này ? Theo dõi

1 trả lời

Mổi loại có software riêng cho nó. Tuy nhiên Khi máy nhận Webcam qua driver rồi thì các software thông thường như YM hoặc Windows Movie Maker, Nero Vision hay các Video/phim editor cho capture v.v đếu có thể nhận Webcam làm input.
Thường khi thử Webcam một máy mà tôi không biết rỏ, tôi chỉ cần vào Windows Movie Maker rồi thử phần import video từ Webcam. Thấy WEBCAM thì biết là nó tốt.

Lúc: 08-04-2011, 10:01 am

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
Bạn cần đăng nhập để trả lời


Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi cách sử dụng webcam trong laptop, vui lòng giúp thành viên alateam.

Câu hỏi liên quan


Thiết kế website uy tín

tên miền miễn phí, Thiết kế website bán hàng, Giá website bán hàng, Template website bán hàng