Dòng máy Minolta Bizhuh code báo lỗi Bizhub 163 & 501?

Nhờ các đàn anh đi trước, có code báo lỗi Bizhub 163 & 501 cho em xin.
Em chân thành biết ơn.

Lúc: 14-08-2011, 9:47 am / mục: Máy khác
pebizhub
7 hỏi - 17 trả lời
Theo dõi các trả lời của câu hỏi này ? Theo dõi

4 trả lời

Mời Bác kham thảo :
C0000: Main Motor malfunction
C0044: ADF Cooling Fan failure (should not be used only for bizhub 210)
C0045: Fusing Cooling Fan Motor malfunction
C004E:Power Unit Cooling Fan Motor malfunction
C0070: Toner Replenishing Motor malfunction
C0210: Abnormal image transfer voltage
C0500:Warm-up failure
C0501:Warm-up failure 2 (should not be used only for bizhub 210)
C0510: Fusing failure (abnormally low temperature)
C0511: Fusing failure (abnormally low temperature 2) (should not be used only for
bizhub 210)
C0520: Fusing failure (abnormally high temperature)
C0521: Fusing failure (abnormally high temperature 2) (should not be used only for
bizhub 210)
C0650: Faulty Scanner Home Position Sensor
C0B60:Bin Switching Motor malfunction
C0B80:Shift Motor malfunction
C0F32: Faulty ATDC Sensor
C0F33: Improperly adjusted ATDC Sensor
C1038: Engine connection failure
C1200: Faulty ASIC/memory
C1300: Polygon Motor malfunction
C133B:Communication with option error
C133C:Modem fault (should not be used only for bizhub 210)
C133D:ROM checksum error
C13F0: Faulty HSYNC
C1468: Faulty Parameter Chip
C14A3:IR fluorescent lamp fault

Lúc: 14-08-2011, 8:00 pm

Cảm ơn anh aloha_sg nhiều.

Lúc: 15-08-2011, 9:05 am

ACE giúp với máy Minolta 211 báo lỗi C0501, thay cụm sấy mới rồi cũng vẫn báo C0501.

Lúc: 26-04-2013, 10:43 am

C0045: Fusing Cooling Fan Motor malfunction lỗi này xáo sao hả các bác

Lúc: 20-08-2013, 5:41 pm

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
Bạn cần đăng nhập để trả lời


Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi Dòng máy Minolta Bizhuh code báo lỗi Bizhub 163 & 501?, vui lòng giúp thành viên pebizhub.Thiết kế website uy tín

tên miền miễn phí, Thiết kế website bán hàng, Giá website bán hàng, Template website bán hàng