Dòng máy Minolta Bizhuh code báo lỗi Bizhub 163 & 501?

Nhờ các đàn anh đi trước, có code báo lỗi Bizhub 163 & 501 cho em xin.
Em chân thành biết ơn.

Lúc: 14-08-2011, 9:47 am / mục: Máy khác
pebizhub
7 hỏi - 17 trả lời
Theo dõi các trả lời của câu hỏi này ? Theo dõi

4 trả lời

Mời Bác kham thảo :
C0000: Main Motor malfunction
C0044: ADF Cooling Fan failure (should not be used only for bizhub 210)
C0045: Fusing Cooling Fan Motor malfunction
C004E:Power Unit Cooling Fan Motor malfunction
C0070: Toner Replenishing Motor malfunction
C0210: Abnormal image transfer voltage
C0500:Warm-up failure
C0501:Warm-up failure 2 (should not be used only for bizhub 210)
C0510: Fusing failure (abnormally low temperature)
C0511: Fusing failure (abnormally low temperature 2) (should not be used only for
bizhub 210)
C0520: Fusing failure (abnormally high temperature)
C0521: Fusing failure (abnormally high temperature 2) (should not be used only for
bizhub 210)
C0650: Faulty Scanner Home Position Sensor
C0B60:Bin Switching Motor malfunction
C0B80:Shift Motor malfunction
C0F32: Faulty ATDC Sensor
C0F33: Improperly adjusted ATDC Sensor
C1038: Engine connection failure
C1200: Faulty ASIC/memory
C1300: Polygon Motor malfunction
C133B:Communication with option error
C133C:Modem fault (should not be used only for bizhub 210)
C133D:ROM checksum error
C13F0: Faulty HSYNC
C1468: Faulty Parameter Chip
C14A3:IR fluorescent lamp fault

Lúc: 14-08-2011, 8:00 pm

Cảm ơn anh aloha_sg nhiều.

Lúc: 15-08-2011, 9:05 am

ACE giúp với máy Minolta 211 báo lỗi C0501, thay cụm sấy mới rồi cũng vẫn báo C0501.

Lúc: 26-04-2013, 10:43 am

C0045: Fusing Cooling Fan Motor malfunction lỗi này xáo sao hả các bác

Lúc: 20-08-2013, 5:41 pm

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
Bạn cần đăng nhập để trả lời


Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi Dòng máy Minolta Bizhuh code báo lỗi Bizhub 163 & 501?, vui lòng giúp thành viên pebizhub.Thiết kế website uy tín

tên miền miễn phí, xóa tài khoản facebook, Shop qua Ảnh, diễn đàn làm mẹ, món ngon, Đồ trẻ em, váy