Máy in không in được và báo lỗi?

Máy in không in được và nó báo thế này: The port to which the printer connected is not supported
check the port\" bạn nào biết lỗi gì và giải quyết như thế nào thì mách nhé?

Lúc: 12-07-2011, 4:04 pm / mục: Máy in
banwith
25 hỏi - 0 trả lời
Theo dõi các trả lời của câu hỏi này ? Theo dõi

3 trả lời

Bạn kiểm tra lại cáp kết nối, cắm lại các jac cắm thử, mình nghĩ nguyên nhân nằm ở đây
Mình cũng gặp mấy lần, cắm lại cáp, có khi phải reset lại máy mới in được

Lúc: 12-07-2011, 4:04 pm

Máy của bạn là HP hay là Canon, nếu là Canon sau khi cài driver rùi vẫn không in được thì bạn thử vào start-printer and fax-máy in vừa cài, click chuột phải vào máy in vừa cài, chọn properties, sau đó vào port, chuyển các cổng xem sao.
Nếu máy in của bạn là HP thì bạn vào printer and fax rùi delete nó đi, sau đó rút cable usb ra, cắm lại, khi cắm lại bạn để ý xem trên màn hình nó hiện ra cái mấy cái chứ, xem nó báo là port nào (ví dụ dot_4). Sau đó tiếp tục cài bình thường và chọn Dot_4 làm cổng thôi.

Lúc: 12-07-2011, 4:05 pm

bạn ktra lại kết nối máy in với máy tình, máy tính chưa nhận máy in hoặc bạn cài nhầm cổng usb.

Lúc: 12-07-2011, 10:29 pm

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
Bạn cần đăng nhập để trả lời


Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi Máy in không in được và báo lỗi?, vui lòng giúp thành viên banwith.

Câu hỏi liên quan


Thiết kế website uy tín

tên miền miễn phí, Thiết kế website bán hàng, Giá website bán hàng, Template website bán hàng