Máy toshiba 810 báo lỗi ENTER DEPARTMENT CODE không photo được?

máy mình bị báo lỗi ENTER DEPARTMENT CODE KHONG PHOTO được anh em chi giúp với

Lúc: 08-10-2011, 9:39 pm / mục: Máy Toshiba
luutuando606
3 hỏi - 28 trả lời
Theo dõi các trả lời của câu hỏi này ? Theo dõi

5 trả lời

08-672

Lúc: 09-10-2011, 7:33 am

không được nữa thì đưa board sys đay sữa cho

Lúc: 09-10-2011, 11:04 am

alo mình chỉ cho. 0903981931 Luân

Lúc: 10-10-2011, 11:20 am

ban vao 08-629 = 0 ok

Lúc: 16-10-2011, 4:29 pm

Máy toshiba 810 báo lỗi ENTER DEPARTMENT CODE không photo được

Lúc: 30-06-2015, 6:41 am

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
Bạn cần đăng nhập để trả lời


Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi Máy toshiba 810 báo lỗi ENTER DEPARTMENT CODE không photo được?, vui lòng giúp thành viên luutuando606.

Câu hỏi liên quan


Thiết kế website uy tín

tên miền miễn phí, Thiết kế website bán hàng, Giá website bán hàng, Template website bán hàng