TRÌNH CHIẾU BẰNG POWERPOINT 2003

Trong PowerPoint 2003 vừa trình chiếu, vừa gỗ chữ được không? (giống như dạng điền vào chỗ trống). Nếu được thì làm như thế nào?

Lúc: 13-02-2009, 9:48 pm / mục: Phần mềm
ducquanpl2007
3 hỏi - 1 trả lời
Theo dõi các trả lời của câu hỏi này ? Theo dõi

2 trả lời

Bạn có thể Download hướng dẫn sử dụng POWERPOINT 2003
http://viet-ebook.co.cc/ebook-cntt/ungdung/huong-dan-su-dung-power-point-2003/

Lúc: 14-02-2009, 4:42 am

Có thể được nhưng chỉ dùng được khi ta gõ chứ ít thôi.Ví như để điền một từ vào chỗ trống thôi chẳng hạn..
Bạn hãy mở Visual Basic... Click... Control Toolbox..Trên Toolbar Options Chọn Text box sau đó vào Slides của PP tạo một Textbox . Bạn nên đặt màu của hộp trùng màu nền. Kéo hhọp này đến vị trí của câu thiếu cần điền tùe thế là xong.

Lúc: 15-02-2009, 10:12 pm

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
Bạn cần đăng nhập để trả lời


Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi TRÌNH CHIẾU BẰNG POWERPOINT 2003, vui lòng giúp thành viên ducquanpl2007.

Câu hỏi liên quan


Thiết kế website uy tín

tên miền miễn phí, Thiết kế website bán hàng, Giá website bán hàng, Template website bán hàng