Nhạc chuông - hình nền
Tìm kiếm và chia sẻ những nhạc chuông và hình nên sôi động
Hiện nay diễn đàn tạm dừng nhận bài gửi để nâng cấp. Cảm ơn các bạn.

Nhạc chuông đuôi_WAV cho mobile:

minh2908
11:07pm 06-12-2007
Tập hợp nhạc chuông đuôi WAV post tại đây:


Bộ sưu tập nhạc chuông FUNRING của wed MOBIFONE đây:
Các file gửi kèm
Thể loại file: wavBA_NGON_NEN_LUNG_LINH_artist_-_BaNgonNenLungLinh_45.wav (366.2 KB, 1328 lần xem)
Thể loại file: wavBANTOI_artist_-_BanToi_45.wav (359.4 KB, 965 lần xem)
Thể loại file: wavBEN_EM_LA_BIEN_RONG_artist_-_BenEmLaBienRong_45.wav (374.9 KB, 879 lần xem)
Thể loại file: wavBEN_EM_MUA_XUAN_artist_-_BenEmMuaXuan_45.wav (303.7 KB, 602 lần xem)
Thể loại file: wavCA_NHA_THUONG_NHAU_Ca_nha_thuong_nhau.wav (343.7 KB, 993 lần xem)
__________________
minh2908
11:08pm 06-12-2007
Bộ sưu tập nhạc chuông FUNRING của wed MOBIFONE tiếp theo....
Các file gửi kèm
Thể loại file: wavCHI_TOI_artist_-_ChiToi_45.wav (344.6 KB, 643 lần xem)
Thể loại file: wavCHIEU_XUAN_artist_-_ChieuXuan_45.wav (332.1 KB, 472 lần xem)
Thể loại file: wavCHIM_SAO_NGAY_XUA_artist_-_ChimSaoNgayXua_45.wav (312.8 KB, 559 lần xem)
Thể loại file: wavCHUYEN_TINH_KHONG_DI_VANG_Normalize_ChuyenTinhKhongDiVang-ThuyTrang.wav (481.3 KB, 623 lần xem)
Thể loại file: wavCO_LANG_GIENG_CO_LANG_GIENG_45.wav (419.6 KB, 776 lần xem)
__________________
minh2908
11:09pm 06-12-2007
Bộ sưu tập nhạc chuông FUNRING của wed MOBIFONE tiếp theo...
__________________
minh2908
11:10pm 06-12-2007
Bộ sưu tập nhạc chuông FUNRING của wed MOBIFONE tiếp theo....
Các file gửi kèm
Thể loại file: wavEM_LA_HOA_HONG_NHO_Em_la_hoa_hong_nho.wav (333.9 KB, 692 lần xem)
Thể loại file: wavEM_MUON_SONG_BEN_ANH_TRON_DOI_artist_-_EmMuonSongBenAnhTronDoi_45.wav (317.8 KB, 716 lần xem)
Thể loại file: wavEM_VE_TINH_KHOI_artist_-_EmVeTinhkhoi_45.wav (325.3 KB, 730 lần xem)
Thể loại file: wavHAN_QUOC_Le1_rbt.wav (391.8 KB, 1169 lần xem)
Thể loại file: wavHAY_DEN_VOI_ANH_artist_-_HayDenVoiAnh_45.wav (349.0 KB, 690 lần xem)
__________________
minh2908
11:10pm 06-12-2007
Bộ sưu tập nhạc chuông FUNRING của wed MOBIFONE tiếp theo.....
Các file gửi kèm
Thể loại file: wavHAY_THAP_ANH_SANG_artist_-_HayThapAnhSang_45.wav (352.0 KB, 757 lần xem)
Thể loại file: wavHAY_VE_VOI_EM_Normalize_HayVeVoiEm-PhuongThanh.wav (413.1 KB, 515 lần xem)
Thể loại file: wavHOANG_HON_DOC_Normalize_HoangHonDoc-PhuongAnh.wav (478.4 KB, 489 lần xem)
Thể loại file: wavJINGLEBELL_artist_-_Jinglebell_45.wav (256.7 KB, 971 lần xem)
Thể loại file: wavMUOI_SAU_Normalize_MuoiSau-TranThuHa.wav (361.7 KB, 532 lần xem)
__________________
minh2908
11:10pm 06-12-2007
Bộ sưu tập nhạc chuông FUNRING của wed MOBIFONE tiếp theo....
minh2908
11:11pm 06-12-2007
Bộ sưu tập nhạc chuông FUNRING của wed MOBIFONE tiếp theo.....
Các file gửi kèm
Thể loại file: wavPHUONG_HONG_artist_-_PhuongHong_45.wav (350.3 KB, 774 lần xem)
Thể loại file: wavSEHERA_QUANDO1.wav (333.5 KB, 754 lần xem)
Thể loại file: wavSONG_CHO_NHAU_Normalize_SongChoNhau-MayTrang.wav (475.7 KB, 376 lần xem)
Thể loại file: wavTIENG_LONG_XAO_DONG_artist_-_TienglongXaoDong_45.wav (333.7 KB, 560 lần xem)
Thể loại file: wavTINH_CO_Normalize_TinhCo-PhuongThanh.wav (483.9 KB, 656 lần xem)
__________________
minh2908
11:12pm 06-12-2007
Bộ sưu tập nhạc chuông FUNRING của wed MOBIFONE tiếp theo..và hết....
Các file gửi kèm
Thể loại file: wavTRAI_TIM_BUON_Normalize_traiTimBuon-DoanTrang.wav (374.7 KB, 659 lần xem)
Thể loại file: wavVI_MOT_THE_GIOI_NGAY_MAI_Vi_mot_the_gioi_ngay_mai_Top.wav (362.5 KB, 854 lần xem)
Thể loại file: wavVIETNAM_SONG_VIETNAM_SONG_My_Tam_-_Uoc_gi.wav (421.7 KB, 585 lần xem)
Thể loại file: wavXUANDAVE_artist_-_XuandaVe_45.wav (379.0 KB, 607 lần xem)
Thể loại file: wavnhac hoa.wav (2.70 MB, 640 lần xem)
__________________
minh2908
11:12pm 06-12-2007
Các file gửi kèm
Thể loại file: wavBILL GATES 1.wav (4.79 MB, 1105 lần xem)
Thể loại file: wavBILL GATES 2.wav (5.25 MB, 1149 lần xem)
Thể loại file: wavCHUONG GHEP HAY.wav (5.02 MB, 1126 lần xem)
Thể loại file: wavCHUONG_0 GIO ROI_DJ.wav (2.30 MB, 908 lần xem)
Thể loại file: wavCHUONG_ANH_DJ.wav (3.17 MB, 964 lần xem)
__________________
minh2908
11:12pm 06-12-2007
Các file gửi kèm
Thể loại file: wavKO GI CO THE THAY THE EM.wav (954.0 KB, 798 lần xem)
Thể loại file: wavCHAO BUOI SANG.wav (656.9 KB, 1042 lần xem)
Thể loại file: wavLAY VO NEN KIENG.wav (706.6 KB, 915 lần xem)
Thể loại file: wavTHUE BAO NHAU SAY 2.wav (5.03 MB, 1358 lần xem)
__________________
minh2908
11:12pm 06-12-2007
Các file gửi kèm
Thể loại file: wavCHUONG_Tombe La Neige.wav (2.49 MB, 494 lần xem)
Thể loại file: wavCHUONG_HY VONG.wav (1.89 MB, 474 lần xem)
Thể loại file: wavCHUONG RAP.wav (3.47 MB, 520 lần xem)
Thể loại file: wavCHUONG_E DT KIA.wav (2.46 MB, 495 lần xem)
Thể loại file: wavCHUONG_A OI DT KIA.wav (3.74 MB, 541 lần xem)
minh2908
11:13pm 06-12-2007
Các file gửi kèm
Thể loại file: wavYou have a SMS.wav (9.2 KB, 310 lần xem)
Thể loại file: wavYou have a CALL.wav (733.6 KB, 654 lần xem)
__________________
minh2908
11:13pm 06-12-2007
nhạc mới đeee..................................
Nóng sốt dẽo...mại zô bà con cô bác oy....
Các file gửi kèm
Thể loại file: wavChuong_Dung Xa Em Dem Nay.wav (4.36 MB, 294 lần xem)
Thể loại file: wavCHUONG_NO.1_Boa.wav (2.74 MB, 436 lần xem)
Thể loại file: wavChuong_Thao Thuc Vi Em.wav (4.72 MB, 278 lần xem)
Thể loại file: wavChuong_Yeu Anh Vao Coi Chet.wav (4.87 MB, 334 lần xem)
__________________


Diễn đàn AHA thảo luận chủ đề Nhạc chuông đuôi_WAV cho mobile: (Nhac chuong duoi_WAV cho mobile: ) .