Các bạn vào đây mà đọc cách chọn mua Tivi LCD & Plasma

http://www.aha.vn/buyingguide/tivi/