mình tên Cương , đang là sinh viên .mình cần bán chiếc sirius đời đầu , xe chay rất tốt đi đường trường 70m/l , máy còn nguyên chưa bung . có thắng đĩa , đèn đầy đủ . mình bán 9tr5 .có gì gọi cho mình số này: 0907746107 . gap mình từ 7h - 9h tối nha. lúc đó mình mới có ở nhà..