máy nhà em trc' mua về đc cài đặt sẵn, chụp nét , ảnh rõ . ko bị giật. mỗi khi ấn xem ảnh là đầu chụp nó tự thu lại. Từ  lúc em nghịch nên fải Reset All lại máy , h` em k biết cài lại , chụp hay bị mờ và giật,ảnh ko nét . Mỗi khi ấn xem ảnh là đầu chụp nó vẫn nguyên chứ k thu lại nữa. trước em ấn vào DISP , màn hình nó hiện ra 1 fần cài đặt, h` ấn vào DISP màn hình đen xì . em chẳng hiểu là nó bị sao nữa

Mọi người ai biết cách cài lại thì chỉ em, máy ngôn ngữ = tiếng anh nên em mù tịt .