PDA-Pocket PC
Trao đổi thông tin về smartphone, Apple iPhone, và PDA
Hiện nay diễn đàn tạm dừng nhận bài gửi để nâng cấp. Cảm ơn các bạn.

Phần Mềm Hữu Dụng Cho Iphone

minh2908
11:22pm 10-03-2008
TOPIC TẬP HỢP NHỮNG PHẦN MỀM CẦN THIẾT CHO IPHONE !
ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỘNG ĐỒNG IPHONE 
Cài chương trình cho iPhone bằng: iPhone PC Suite

Cài chương trình theo hình !

==>

==>
Lưu ý: Finder phải cài bằng iBrickr !
Cách cài Finder bằng iBrickr:
Mở iBrickr-->Applcations-->Install from PXL file-->Chọn MobileFinder-1.8.0.pxl vừa tải ở dưới !
HƯỚNG DẪN SET 775 CHO NEWBIE ĐƠN GIẢN NHẤT
+ SET 775 BẰNG FINDER (Lưu ý:Mở Finder-->Settings-->Applications Launch chọn OFF
Lúc này truy cập vào *.app được rồi nhé ! và set 775 thôi )

################################################## ########
+ SET 775 BẰNG Squid
DÙng Squid chmod theo kiểu sau:
DI chuyển đến file cần CHMOD
Trong đó có 9 ô, các bác check như sau:
X- X -X
X- 0 -0
X- X -X
X= check | 0 = ko check
Đó là set CHMOD 775 cho file

################################################## ###########

+ SET 775 BẰNG Terminal-VT100
cd /Applications/"ứng dụng".app/
chmod 775 *
reboot iPhone
################################################## ##########
Web Applications and Games
http://dl.qj.net/Apple-Software-/catid/331
http://www.pure-mac.com/iphone/apps.html
http://anhblog.vn/files/
################################################## ########################

INSTALLER 3.0
#########
Installer ####### Categories

FONT VN PXL FILE
(Dùng iBrickr -->Applications-->Install From PXL files)


Từ điển weDict + DATA(A-V, V-A)@(Quản lý Files)FINDER

SummerBoard 1.1.3 Cho 1.1.2(Đổi ICON, Hình nền..)@CameraPro 1.12(Chụp Hình PRO)

ShowTime(Quay Phim)@(Cài Customize old trước)Customize
Dock(Cầu vòng chương trình)@PhotoBoard(Nghịch với ảnh)

weTool(Quản lý SMS, cuộc gọi..)@iSMS(Gửi tin nhắn cho nhiều người)

Sysinfo(Reboot iPhone khi treo máy)@Sketches(Vẽ vời)
SpeedDial (Gọi nhanh) WebSearch(Tìm kiếm trang web)
iATM(Tìm đại điểm ATM ở VN@ Lịch Việt 1.2 DOWNLOAD
Bossprefs 1.1.2(Quản lý kết nối) + 1.1.3@VNotes 0.3(Ghi âm)
MakeItMine (1.1.2) + DOWNLOAD @Banner (1.1.3) +DOWNLOAD

AntiMosquito (Muỗi chít iPhone)@ (Tiện ích cho nút Home)iPhoneHome
TextEdit (Tạo, Đọc files TXT)@ (Tin Tức thế giới )MobileRSS
LocateMe (Định vị trí kết hợp với Maps)@ (Themes cho iPhone)iSwitcher + Themes
iLog (Quản lý call, sms)@@PhotoDial(Gọi bằng hình ảnh)
VoiceDial (Gọi bằng giọng nói)@@ iSIM (Tiện ích cho SIM)
Labyrinth Đẳng cấp iPhone@@ Chơi bi da POOL
iZoo(Games thư gản)@Tris (Xếp gạch)
SuperPong (Hứng banh)@@
iDial (Gọi điện thoại kiểu Xưa)@@ContactFlow 0.93(Lướt danh bạ)


Fix hiển thị tên (1.1.2 và 1.1.3 + 1.1.4) chép theo đúng đường dẫn:
/System/Library/Frameworks/AppSupport.framework/
DOWNLOAD

Đang cập nhật ...
__________________
nqnhon
3:48pm 22-12-2008
Trích dẫn:
TOPIC TẬP HỢP NHỮNG PHẦN MỀM CẦN THIẾT CHO IPHONE !
ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỘNG ĐỒNG IPHONE 
Cài chương trình cho iPhone bằng: iPhone PC Suite

Cài chương trình theo hình !

==>

==>
Lưu ý: Finder phải cài bằng iBrickr !
Cách cài Finder bằng iBrickr:
Mở iBrickr-->Applcations-->Install from PXL file-->Chọn MobileFinder-1.8.0.pxl vừa tải ở dưới !
HƯỚNG DẪN SET 775 CHO NEWBIE ĐƠN GIẢN NHẤT
+ SET 775 BẰNG FINDER (Lưu ý:Mở Finder-->Settings-->Applications Launch chọn OFF
Lúc này truy cập vào *.app được rồi nhé ! và set 775 thôi )

################################################## ########
+ SET 775 BẰNG Squid
DÙng Squid chmod theo kiểu sau:
DI chuyển đến file cần CHMOD
Trong đó có 9 ô, các bác check như sau:
X- X -X
X- 0 -0
X- X -X
X= check | 0 = ko check
Đó là set CHMOD 775 cho file

################################################## ###########

+ SET 775 BẰNG Terminal-VT100
cd /Applications/"ứng dụng".app/
chmod 775 *
reboot iPhone
################################################## ##########
Web Applications and Games
http://dl.qj.net/Apple-Software-/catid/331
http://www.pure-mac.com/iphone/apps.html
http://anhblog.vn/files/
################################################## ########################

INSTALLER 3.0
#########
Installer ####### Categories

FONT VN PXL FILE
(Dùng iBrickr -->Applications-->Install From PXL files)


Từ điển weDict + DATA(A-V, V-A)@(Quản lý Files)FINDER

SummerBoard 1.1.3 Cho 1.1.2(Đổi ICON, Hình nền..)@CameraPro 1.12(Chụp Hình PRO)

ShowTime(Quay Phim)@(Cài Customize old trước)Customize
Dock(Cầu vòng chương trình)@PhotoBoard(Nghịch với ảnh)

weTool(Quản lý SMS, cuộc gọi..)@iSMS(Gửi tin nhắn cho nhiều người)

Sysinfo(Reboot iPhone khi treo máy)@Sketches(Vẽ vời)
SpeedDial (Gọi nhanh) WebSearch(Tìm kiếm trang web)
iATM(Tìm đại điểm ATM ở VN@ Lịch Việt 1.2 DOWNLOAD
Bossprefs 1.1.2(Quản lý kết nối) + 1.1.3@VNotes 0.3(Ghi âm)
MakeItMine (1.1.2) + DOWNLOAD @Banner (1.1.3) +DOWNLOAD

AntiMosquito (Muỗi chít iPhone)@ (Tiện ích cho nút Home)iPhoneHome
TextEdit (Tạo, Đọc files TXT)@ (Tin Tức thế giới )MobileRSS
LocateMe (Định vị trí kết hợp với Maps)@ (Themes cho iPhone)iSwitcher + Themes
iLog (Quản lý call, sms)@@PhotoDial(Gọi bằng hình ảnh)
VoiceDial (Gọi bằng giọng nói)@@ iSIM (Tiện ích cho SIM)
Labyrinth Đẳng cấp iPhone@@ Chơi bi da POOL
iZoo(Games thư gản)@Tris (Xếp gạch)
SuperPong (Hứng banh)@@
iDial (Gọi điện thoại kiểu Xưa)@@ContactFlow 0.93(Lướt danh bạ)


Fix hiển thị tên (1.1.2 và 1.1.3 + 1.1.4) chép theo đúng đường dẫn:
/System/Library/Frameworks/AppSupport.framework/
DOWNLOAD

Đang cập nhật ...
__________________


Diễn đàn AHA thảo luận chủ đề Phần Mềm Hữu Dụng Cho Iphone (Phan Mem Huu Dung Cho Iphone ) .