Một ti vi phía sau có ghi 100- 240v, hoặc 100v

 

dòng 2A thì công suất tiêu thụ điện là bao nhiêu?